Slider

Uloga i značaj centra CPAG industrije

Centar je osnovan 1994. godine u sklopu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (TMF), kao Centar celuloze, papira, ambalaže i grafike (Centar CPA&G). Članice Centra CPA&G su sve fabrike papira i kartona iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i pojedine firme iz Slovenije, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Finske, Slovačke, Češke, SAD-a.., koje proizvode prateću opremu, sirovine, ili su vodeće u oblasti tehnologije proizvodnje papira i kartona, izrade ambalaže i usluga iz oblasti grafike, oblasti energetike, automatskog upravljanja, štednji energije, zaštiti životne sredine, itd..

U bivšoj državi, SFRJ, postojao je Institut za celulozu i papir u Ljubljani (Slovenija), kao naučno - istraživačka institucija za ovu industriju. Raspadom SFRJ i formiranjem SRJ nametnulo se kao nužno formiranje naučno-istraživačke institucije za ovu industrijsku granu.

Osnovni ciljevi pri osnivanju Centra su bili sledeći:

 • uključivanje svih fabrika ove industrijske grane u ovu naučno-obrazovnu instituciju kroz njihovo članstvo;
 • zajednički rad na stručnom i naučnom usavršavanju, te razvoju i unapredjenju tehnologije u svakoj od članica;
 • usaglašavanje razvojnih programa na nivou države i regiona, istraživanje u području sirovina, energije i ekologije;
 • formiranje centralne laboratorije na TMF-u i dislociranih u pojedinim fabrikama; izrada projekata, elaborata, ekspetiza na nivou države i za pojedine fabrike;
 • povezivanje naučnih instituta, privrednih komora i nadležnih ministarstava sa privredom u cilju unapređenja privrednog ambijenta za uspešnije poslovanje;
 • školovanje kadra odgovarajućih profila za ovu industriju;
 • održavanje simpozijuma, konferencija i seminara;
 • povezivanje sa međunarodnim naučnim institucijama i rad na istraživačkim projektima;
 • obezbeđivanje strane naučne literature za ovu industrijsku granu.

Centar CPA&G u saradnji sa privredom i Privrednim komorama Srbije i Beograda i nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, radi projekte, elaborate, studije izvodljivosti u ovoj oblasti i oblasti štednje energije i trudi se da bude spona između privrede i državnih institucija.

Članovi proširenog UO Centra CPA&G:

Prof. Petar Uskoković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Prof. Đorđe Janaćković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,

Prof. Milorad Krgović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,

Prof. Boris Lončar, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,

Prof. Slobodan Jovanović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Prof. Srećko Nikolić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Prof. Vladimir Valent, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Prof. Predrag Živković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Prof. Milan Bebić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Prof. Goran Jankez, Mašinski fakultet, Beograd

Dir. Miloš Ljušić, Kappa Star Group, Beograd

Dir. Milan Marković, Smurfit Kappa Beograd, Beograd

Dir. Đurđa Radivojević Čugurović, Smurfit Kappa Avala Ada, Beograd

Nataša Govedarica, Privredna komora Srbije, Beograd

Dir. Mijodrag Milojević, Kappa Star Group, Beograd

Dir. Mirko Stanić, NATRON – HAYAT, Maglaj, Bosna i Hercegovina

Dir. Josif Ćosić, MAGNETIC, Čačak

caret-down caret-up caret-left caret-right

Koordinator centra

Prof. dr Milorad Кrgović, dipl. inž.

Tehnološko-metalurški fakultet
Кarnegijeva 4
11 000 Beograd
SrbijaTel/fax: + 381 11 40 81 002
Mobilni: + 381 60 386 48 06
e-mail: mkrgovic@tmf.bg.a.rs

Sekretar centra

Marina Кršikapa, dipl. ecc.

Centar CPA&G
Tehnološko-metalurški fakultet
Кarnegijeva 4
11 000 Beograd
Srbija

Tel/fax: + 381 11 40 81 002
Mobilni: + 381 60 399 8 777
e-mail: m.krsikapa@gmail.com

Активности центра ЦПА&Г

U proteklih dvadesetak godina Centar CPA&G je svojim radom prerastao u regionalni centar ove industrijske grane. Pored Srbije i Crne Gore na njega se oslanjaju Bosna i Hercegovina, Makedonija. Sadržaj rada se ogleda u sledećem:

 • Saradnji sa institutima iz Finske, Nemačke, Austrije, Slovenije, Bugarske, Rumunije i Slovačke;
 • Saradnji sa međunarodnim naučnim institucijama na projektima iz oblasti voda, hemijskih proizvoda, energije i ekologije;
 • Izradi projekata, ekspertiza, procena vrednosti fabrika i vođenje raznih rekonstrukcija u fabrikama u Srbiji, BiH, Makedoniji, Albaniji, itd.
 • Organizovanju simpozijuma, međunarodnog karaktera, iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, zajedno sa Кatedrom za grafičko inženjerstvo TMF-a.
 • Stručnom usavršavanje kadrova u ovoj industriji;
 • Saradnji na projektima sa Ministarstvom za nauku i Ministarstvom za vode i zaštitu životne sredine Republike Srbije;
 • Školovanju visoko-obrazovanog kadra za ovu industriju i inoviranje znanja stručnjaka iz industrije;
 • Izdavanju zbornika radova, posebnih brojeva odabranih naučno-stručnih časopisa, knjiga, materijala za studije i tehničku praksu;
 • Povezivanju ove industrije sa nadležnim vladinim institucijama, a u vezi ostvarivanja strateških ciljeva iz oblasti sirovina - starog papira, energije i ekologije;
 • Uvođenju novih tehnologija u ovoj industriji u cilju konkurentnosti i racionalnijeg poslovanja fabrika.