Slider

Aktivnosti centra CPA&G

U proteklih dvadesetak godina Centar CPA&G je svojim radom prerastao u regionalni centar ove industrijske grane. Pored Srbije i Crne Gore na njega se oslanjaju Bosna i Hercegovina, Makedonija. Sadržaj rada se ogleda u sledećem:

  • Saradnji sa institutima iz Finske, Nemačke, Austrije, Slovenije, Bugarske, Rumunije i Slovačke;
  • Saradnji sa međunarodnim naučnim institucijama na projektima iz oblasti voda, hemijskih proizvoda, energije i ekologije;
  • Izradi projekata, ekspertiza, procena vrednosti fabrika i vođenje raznih rekonstrukcija u fabrikama u Srbiji, BiH, Makedoniji, Albaniji, itd.
  • Organizovanju simpozijuma, međunarodnog karaktera, iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, zajedno sa Кatedrom za grafičko inženjerstvo TMF-a.
  • Stručnom usavršavanje kadrova u ovoj industriji;
  • Saradnji na projektima sa Ministarstvom za nauku i Ministarstvom za vode i zaštitu životne sredine Republike Srbije;
  • Školovanju visoko-obrazovanog kadra za ovu industriju i inoviranje znanja stručnjaka iz industrije;
  • Izdavanju zbornika radova, posebnih brojeva odabranih naučno-stručnih časopisa, knjiga, materijala za studije i tehničku praksu;
  • Povezivanju ove industrije sa nadležnim vladinim institucijama, a u vezi ostvarivanja strateških ciljeva iz oblasti sirovina - starog papira, energije i ekologije;
  • Uvođenju novih tehnologija u ovoj industriji u cilju konkurentnosti i racionalnijeg poslovanja fabrika.